ALGEMENE VOORWAARDEN

RACING HOUSE URK

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.0 De Handelsnaam Racinghouse valt onder Klameibo BV
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op onze site aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door KLAMEIBO BV schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van KLAMEIBO BV.
1.4 KLAMEIBO BV is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.



Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met KLAMEIBO BV komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar via ons contactformulier.


Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op deze site zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van KLAMEIBO BV  tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via deze site kan op de volgende wijze worden betaald: – met IDEAL, vooraf per bank of per Contante betaling (afhalen, of laten bezorgen door KLAMEIBO BV  tegen afgesproken tarief)
4.2 Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant, deze zijn afhankelijk van het artikel dat u besteld. Enige uitzondering hierop, is als KLAMEIBO BV naar de klant een verkeerd artikel opstuurt, in dat geval zijn de verzendkosten voor ons.

 

Artikel 5. levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. KLAMEIBO BV  streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen ca. 48 uur (op werkdagen) te versturen, mits op voorraad. Wilt u zeker weten dat het product op voorraad is? Stuur ons een bericht via het
 contactformulier en krijg op werkdagen binnen 24 uur reactie.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de (zakelijke) klant.

5.3 KLAMEIBO BV is niet aansprakelijk bij vertraagde leveringstijden veroorzaakt door DPD of Post.NL


Artikel 6. retourneren
6.1 Indien u van ons een onjuist(e) maat/artikel ontvangt behoort u dit de dag van ontvangst aan ons te melden. U bent verplicht om de producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en overige gebreken, dit dient u binnen 48 na ontvangst te melden. U kunt dit artikel retourneren of omruilen (per post). Uiteraard zullen wij de verzendkosten vergoeden.

6.2 Indien u een onjuist artikel heeft besteld, is het mogelijk dit (ongebruikt en onbeschadigd) binnen 48 uur om te ruilen. Uiteraard zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

6.3 Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming (dit kan via ons contactformulier.) van KLAMEIBO BV worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.

6.4 De Wederpartij heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren, na 14 dagen wordt de reclamering en een retour aanvraag niet meer in behandeling genomen door KLAMEIBO BV.

6.5 Onderdelen die gemonteerd zijn geweest kunnen niet retour, net zoals elektronische/elektrische onderdelen. Op elektronische/elektrische onderdelen wordt geen garantie verleend. MET ELEKTRISCHE PRODUCTEN WORDEN PRODUCTEN BEDOELD DIE KUNNEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN STROOMKRING.

6.6 De goederen dienen onbeschadigd , ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.

6.7 Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd.

6.8 De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.

Dit geldt alleen voor de consument.

6.9 Zakelijke klanten kunnen dus niet annuleren of terugsturen. De wet kopen op afstand geldt alleen voor consumenten. Een bedrijf ( ook een eenmanszaak) 

kan dus geen gebruik maken van dit recht.

 

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op alle bikes, quads de Juiste Garantie, dit houd in dat het product onbeschadigd is en goed functioneert. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 24 uur per mail te melden.

7.2 Van de onderdelen en helmen garanderen wij dat zij onbeschadigd geleverd worden en goed functioneren. Mocht dit echter onverhoopt niet het geval zijn, dient u dit binnen 24 uur per mail te melden. Uiteraard kunt u dit product kosteloos omruilen.

7.3 Wij gaan ervan uit dat, indien men een gemotoriseerd voertuig bij ons aanschaft, verpakt in een doos, dat men voldoende kennis in huis heeft om het artikel vakkundig in elkaar te zetten/ af te stellen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien dit onverhoopt niet correct gebeurd.

7.4 KLAMEIBO BV is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van KLAMEIBO BV
7.5 Als KLAMEIBO om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.6 Geleverde artikelen kunnen afwijken van de foto’s op de website qua kleur, print, vorm en model.

7.7 Een Garantie-aanvraag dient altijd schriftelijk ( per email ) aangevraagd te worden.

 

Artikel 8. Copyright en Disclaimer

8. 1 KLAMEIBO BV accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de informatie verschaft op deze website, of enig falen in naleving van verschafte informatie. Alle op deze website verschafte informatie mag gebruikt en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt.

 

Privacyverklaring

KLAMEIBO BV,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Klameibo BV

Griend 4J

8321 MN

URK 

Mob:0619384373 en bij uiterste gevallen 0630847809

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KLAMEIBO BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KLAMEIBO BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KLAMEIBO BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KLAMEIBO BV) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KLAMEIBO BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KLAMEIBO BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KLAMEIBO BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@racinghouse.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KLAMEIBO BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KLAMEIBO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier.

Betalen & verzenden

Betalingen dienen altijd met Ideal, Bankcontact vooraf te zijn voldaan! 

Indien uw betaling niet binnen 7 dagen na bestelling bij ons binnen is, vervalt uw bestelling.

Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper, dit geld uiteraard niet als wij onverhoopt een verkeerd artikel versturen. De standaard verzendkosten voor pakketten tot 15 kg zijn voor Nederland € 9,95 en voor België € 10,95. Let op: dit is afhankelijk van het soort product dat u besteld.

 

Bankgegevens:

Naam rekeninghouder:   KLAMEIBO BV

Rekeningnummer       :   NL69 RABO 0314 9671 25

 

VERZENDEN:

 

U kunt altijd (op afspraak) bij ons langskomen op Urk.  

Op werkdagen en in het weekend.
Let op: Alleen na telefonische afspraak.

OP ZONDAG WERKEN WIJ NIET!!!

 

NIET OP VOORRAAD??

Is uw product niet bij ons op voorraad? U ontvangt van ons dan een mail met de verwachte leverdatum! Vindt u dit te lang duren? Geen probleem. Dan crediteren wij het bedrag. 

 

Wij versturen alle pakketten met DHL, GLS en POST NL, aflevering duurt gemiddeld 2 tot 3 werkdagen.

Uiteraard geld dit alleen voor artkelen die bij ons op voorraad zijn. Wilt u zeker weten dat het door u gewenste artikel op voorraad is, bel ons dan of stuur een e-mail.

 

Er dient iemand aanwezig te zijn bij aflevering, u moet namelijk tekenen voor ontvangst. 

Na verzending van uw pakket, ontvangt u van DHL een mail met de verwachtte bezorgtijd.

 

Past het onderdeel in een envelop, hanteren wij de posttarieven van Post NL. Indien u de voorkeur heeft aan het verzenden met DHL als pakket kunt u hiervoor per e-mail contact opnemen via ons contactformulier. De extra verzendkosten kunt u over maken onder vermelding van het order nummer. 

 

Het risico voor het verzenden met Post.NL ligt geheel bij de koper, daar wij niet verantwoordelijk zijn voor het eventueel kwijtraken van de Post.NL zending. De verzendkosten zijn dan ook voor rekening van de koper. (Dit is van toepassing voor zowel, particuliere, als zakelijke kopers)

 

Producten 

Ons hoofddoel ligt bij de Crossmotoren.

Onze dirtbikes zijn van goede kwaliteit, en zijn zeker geschikt om op een Crossbaan te rijden.

Deze zijn van z’n goede kwaliteit, zodat wij hier zelfs garantie op kunnen geven.

Bij de YCF Pitbikes heb je op de motor 2 maanden garantie.

Naast de motoren verkopen wij Loopfietsen, Elektrische Crossfietsen, Elektrische Fietsen, Elekrische Steps enz.

Motoren hebben veel slijtage delen en zal er dus vaak aan gesleuteld moeten worden.

Wij verkopen daarom ook Gereedschap Karren en Gereedschap Koffers en andere soorten gereedschap welke je voor een motor nodig hebt.

Neem een kijkje in onze webshop om alle artikelen te kunnen zien.

Staat het onderdeel waarnaar u op zoek bent niet op onze site, aarzel niet, maar neemt u dan contact met ons op. Zeer waarschijnlijk kunnen wij het u wel leveren.

 

Belangrijk voor u

Om misverstanden tussen u en ons te voorkomen, willen wij u graag wijzen op de volgende punten:

De elektrische steps zijn NIET toegestaan op de openbare weg. 

U zult begrijpen dat wij onmogelijk kunnen nagaan hoe men thuis of elders met onze artikelen omgaat.

Indien iets niet geheel duidelijk is neem dan direct contact met ons op en voorkom onnodige schade door toch te gaan rijden.

 

Contact

KLAMEIBO BV

Griend 4J

8321 MN Urk

Mob:0619384373 en bij uiterste gevallen 0630847809

 

Het liefst corresponderen via WhatsApp. Schikt u dat niet kun je altijd bellen

 

Langskomen alleen mogelijk na telefonische afspraak!!

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 16:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur.

 

Graag tot ziens bij RACING HOUSE